25ani copy

Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)

Dezvoltarea ruralã

Dezvoltarea ruralã

Eco-motive


Liceele agricole –„hub-uri” locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii. Componenta Vizite de studiu pentru înțelegerea lanțului valoric în agricultură

 

 

Grădina de Plante Medicinale în Ardeal  ujforo

 

CAVA – Competențe pentru Micro-procesarea Produselor Agricole pentru o Valoare Adăugata – Dezvoltare Antreprenoriala in Zonele Rurale.

 

RuralNet - Rețeaua pentru Dezvoltare Comunitară 

 

Biblioteca Bunelor Practici

 

Înființarea Cooperativei Agricole Miere de Câmpie 

 

Formarea Fermierului din Teritoriul GAL SOMEŞ TRANSILVAN 

 

 Promovarea spiritului antreprenorial în societate prin dezvoltarea de forme asociative

 

Sate implicate în proces de cunoaștere: cum se auto-dezvoltă satele europene?

 

Liceele agricole –„hub-uri” locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii. Componenta Vizite de studiu pentru înțelegerea lanțului  valoric în agricultură

 

Parteneri: World Vision Romania (WVR); Junior Achievement Romania (JAR); Fundația Civitas Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca; Centrul pentru Educație Economică si Dezvoltare din România (CEED); Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)

Finanțator: Romanian-American Foundation

Prin acest proiect ne-am propus întărirea rolului de ”hub educațional” al liceelor agricole prin consolidarea legăturii între elevi și piața muncii contribuind astfel la dezvoltarea economică locală. Dorim să subliniem importanța lanțului valoric în agricultură pentru 120 de elevi din liceele partenere, prin organizarea de vizite de studiu în funcție de ariile de interes ale fiecărui liceu - zootehnie sau horticultură. Fiecare vizită de studiu urmărește dezvoltarea unor capacități tehnice ale elevilor, dar și deprinderea unor abilități de comunicare, relaționare, prezentare, negociere, etc. Vizita de studiu este organizată după schema următoare: producție-procesare-marketing-oportunități de viitor. 

Prin programul nostru de vizite de studiu ne-am propus să contribuim la adaptarea metodelor de învățământ la realitățile agricole, dezvoltarea unor metode de învățare atractive pentru elevi și facilitarea dezvoltării unei atitudini pozitive față de oportunitățile de dezvoltare a carierei în domeniul agricol. Din program fac parte 8 licee agricole din țară: Miroslava, Huși, Brănești, Slatina, Salonta,Turda, Ciumbrud și Prejmer.

Proiectul are o durată de 2 ani, unde primul an este dedicat pilotării modelului de vizită de studiu, urmând ca anul 2 de proiect să fie dedicat sprijinirii liceelor partenere în replicarea vizitelor de studiu și crearea unor mecanisme de implementare a vizitelor de studiu pe viitor. 

 

 

CAVA – Competențe pentru Micro-procesarea Produselor Agricole pentru o Valoare Adăugata – Dezvoltare Antreprenoriala in Zonele Rurale.

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca ia parte la un proiect internațional finanțat prin programul Erasmus+.

Proiectul se concentrează pe sectoarele HORECA și agro-alimentar. Astfel, acesta vizează valorizarea produselor tradiționale și a celor specifice culturii gastronomice locale ca și metodă de a facilita dezvoltarea antreprenorială și șansele de ocupării prin promovare / calificare în procesarea produselor. Contribuția proiectului este anticipată la dezvoltarea de piețe integrate și de lanțuri de aprovizionare pentru produsele alimentare în domeniul turismului.

Proiectul include furnizori de formare profesională (CEFAL–Emilia Romagna –Italia, AFMR -ETCHARRY-Franța, SCF –Italia), organizații active în domeniul economiei sociale (Civitas – România, CEC- Belgia), organizații active în domeniul promovării turismului și al valorificării patrimoniului local,  (DOT –Silezia de Jos, Instituție publică în domeniul turismului - Polonia, Casa Artusi –Italia), Organizații active în domeniul dezvoltării teritoriale (AZRRI, Agenția pentru Dezvoltare Rurală-Croatia, Coop.Agricola Lunca Somesului Mic –Romania) și autorități locale (Regiunea Istria – Croația)

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 Întărirea schimbului de cunoștințe, inovație, resurse și practici între actorii educaționali și piața muncii.

 Contribuția la creșterea angajabilității prin dezvoltarea capacității și spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și adulților în zonele rurale și peri-urbane.

Grupurile țintă sunt:

 •        sistemul educațional (școlile de turism și catering)
 •      Actorii HORECA (hoteluri, restaurante, firme de catering)
 •        Sectorul agricol (ferme,cooperative de marketing și altele)

Pentru mai multe informații despre progresul proiectului se poate vizita

 http://cavapro.weebly.com/ sau pagina de Facebook a acestuia:  https://www.facebook.com/cavaproject?fref=ts

 

 RuralNet – rețeaua pentru dezvoltare comunitară

 

RuralNet – rețeaua pentru dezvoltare comunitară este un proiect prin care Fundația PACT, împreună cu Fundația Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, își propun să susțină organizațiile mici și grupurile de inițiativă informale din mediul rural și urban mic.

 

De cele mai multe ori, programele naționale de dezvoltare rurală și programele de finanțare din fonduri europene nu sunt adecvate nevoilor resimțite de comunitățiile locale. Astfel, pentru a putea fi sprijinite, echipa proiectului și-a propus să crească capacitatea rețelei RuralNet de a influența politici publice care afectează organizațiile mici, în același timp, să promoveze practicile, principiile și rezultatele dezvoltării comunitare ca soluții noi la problemele de politici publice vechi.

 

RuralNet este o rețea informală de organizații neguvernamentale active în dezvoltarea comunitară în mediul rural din România, creată în anul 2002. Scopul rețelei RuralNet este de a sprijini dezvoltarea comunitară în mediul rural din România prin creșterea și valorificarea competențelor actorilor din domeniu. În plus, este singura rețea de dezvoltare rurală care participă activ la elaborarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, dar și în alte organisme.

Proiectul va crește în mod direct capacitatea rețelei de a fi sustenabilă, cât și capacitatea organizațiilor membre în rețea. 11 organizații membre, 115 entități ale societății civile din mediul rural și mic urban, dar și alte ONG-uri cu capacitate financiară redusă vor fi beneficiari direcți.

În plus, RuralNet va monitoriza și evalua politicile publice relevante, va dezvolta și implementa o campanie de advocacy, va promova în comunități  informațiile cu ajutorul unei hărți a comunităților interactivă, o colecție de povești și modele de succes și va aduce împreună comunitățiile prin intermediul unei gale.

Perioada de implementare: iunie 2014 – decembrie 2015

sigle-eea-ruralnet

 

 

 

 Biblioteca Bunelor Practici

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – filiala Cluj este partener în proiectul Biblioteca Bunelor Practici – concept inovator de dezvoltare a mediului rural, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

 

Alături de  Structural Consulting™ Group (solicitant) și Confederația Asociațiilor Țărănești din România (CATAR); Asociația Comunelor din România (A.Co.R); Asociația AgromRo; ADDWise vom crea o rețea de 18 Centre Județene de consultanță camerală, dezvoltare a culturii antreprenoriale în mediul rural și creșterea gradului de ocupare pentru managerii, angajații, șomerii, șomerii tineri, șomerii de lungă durată și persoanele din agricultura de subzistență din Regiunea Nord-Est, Nord-Vest și Centru.

 

Ne propunem să dezvoltăm un pachet de informare și consiliere pentru 656 de persoane din cele trei regiuni de dezvoltare. De asemenea, ne propunem instruirea directă a minim 460 de persoane, care vor participa la 4 programe de formare: 

 

1. Consultanta camerala pentru promovarea si informarea de afaceri,

 

2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale,

 

3. Competente sociale si civice

 

4. TIC.

 

Pe perioada proiectului o să organizăm 3 conferințe regionale (“Biblioteci”)- evenimente de facilitare schimb de bune practici și de dezvoltare de parteneriate sustenabile între actorii reprezentativi din mediul rural.

 

În cadrul Conferințelor Regionale premiem cele mai bune planuri de dezvoltare a viitoarelor Centre Județene de consultanță camerală – la care participanții lucrează în timpul cursurilor. Un număr de aproximativ 54 dintre participanții cu cele mai bune planuri de dezvoltare vor fi angajați în cadrul Centrelor Județene.

 

 

 Formarea Fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca - USAMV – implementează proiectul ”Formarea Fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan”, finanțat de Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit - APDRP - prin programul LEADER.

Proiectul cuprinde o etapă de Informare iniţială completată ulterior cu una de Formare Profesională.

Informarea vizează beneficiarii publici, privaţi (agricultori, întreprinderi mici şi mijlocii), asociaţii de agricultori, ONG-uri din spaţiul rural al GAL-ului şi va sublinia rolul şi importanţa desfăşurării unor activităţi agricole eficiente şi durabile.

Ulterior urmând cursurile de Formare Profesională ce vor fi organizate în comunele: Apahida, Bonţida, Jucu, Sic şi Corneşti şi se vor derula în perioada 20 ianuarie – 24 februarie 2014.

Beneficiarii direcţi ai cursurilor sunt persoanele de pe întreg teritoriul GAL Someș Transilvan, din domeniile silvicol, apicol, industrie agro-alimentară, agricol şi zootehnic.

Cursurile de Formare Profesională cuprinde următoarele Module:

 • Management de proiect
 • Management financiar
 • Metode de Marketing
 • Protecţia mediului
 • Agricultură şi produse ecologice
 • Procesarea produselor ecologice
 • Managementul exploataţiei
 • Apicultură
 • Legumicultură
 • Silvicultură
 • Modalităţi noi de valorificare a resurselor locale.

Proiectul vizează îmbunătățirea cunoștințelor grupului țintă cu privire la agricultura eficientă și durabilă, dezvoltarea locală și abordarea LEADER în noul context deosebit de favorabil.

Perioada de implementare: 13.05.2013-14.04.2014

Coordonator de proiect: KIRÁLY Annamária

Finanțator: Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit - APDRP - prin programul LEADER

 

 Cooperativa Agricolă Miere de Câmpie reprezintă o întreprindere comunitară care a fost creată cu susținerea Fundației Româno-Americane și care are ca prim obiectiv sprijinirea micilor apicultori din Câmpia Transilvaniei (nord-estul județului Cluj). Cooperativa reunește 11 membrii, dintre care 10 apicultori și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj în calitate de consultant. Sediul se află în localitatea Sic, comuna Sic, județul Cluj.

Misiunea Cooperativei este de a sprijinii apicultorii ce dețin ferme mici și medii pentru ca să-și dezvolte facilitățile de producție și să-și asigure venituri constante și echitabile din activitatea întreprinsă.

Obiectivul Cooperativei este asigurarea accesului la piață a produselor apicole a membrilor fondatori și membrilor afiliați prin dezvoltarea de facilități tehnologice de ambalare și identificarea de clienți la nivel național și internațional.

Obiectivele specifice ale Cooperativei sunt:

 a)    obținerea unei clădiri pentru linia de procesare a mierii pe o perioadă de cel puțin 12 ani

 b)    modificarea clădirii sau a spațiilor în funcție de necesitățile DSVSA-ului

 c)    cumpărarea a unei linii de procesare a mierii și a unei linii de îmbuteliere a mierii de albine

 d)    crearea mărcii „Miere de câmpie” și înregistrarea ei la OSIM

 e)    obținerea de contracte de vânzare cu comercianții cu amănuntul locali

 f)     obținerea de contracte de vânzare naționale și internaționale

Beneficiari: 10 apicultori (în prima fază) din Sic, Unguraș, Mintiu Gherlii, Fizeșul Gherlii și Sânmartin. 

 

 Promovarea spiritului antreprenorial în societate prin dezvoltarea de forme asociative

 

Perioada de implementare: 1 iulie 2012 – 28 februarie 2013

 

Finanțator: Fundația Româno-Americană

 

Parteneri: Proiectul face parte din programul: “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat și asociere” - o inițiativă comună a Romanian-American Foundation, Fundația PACT, Fundația Civitas, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul de Mediere și securitate Comunitară (CMSC), Centrul Român de Politici Europene (CRPE) și Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare (CEED).

 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă inițiază proiectul „Promovarea spiritului antreprenorial în societate prin dezvoltarea de forme asociative”. Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea unei structuri asociative care să ofere micilor fermieri, proprietari ai acestei entități, posibilitatea de a lucra în comun în demersul de procesare și marketing al produselor. Scopul principal al acestui proiect este dezvoltarea unui model de cooperare între fermieri, folosind metode participative.  La finalul acestuia a rezultat ”Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic” formată din 17 membri, fermieri din comunele Apahida și Jucu.

LOGO 15

 

Perioadă de implementare: septembrie 2010 – septembrie 2011

 

Coordonator: CSÁKI Rozália

 

Finanţator: Lifelong Learning Program, Parteneriate Grundtvig

 

Proiectul se concentrează pe procesul de învățare al comunităților rurale prin care ei se auto-organizează în așa fel încât să asigure dezvoltarea durabilă a comunității, a satului. Prin dezvoltare durabilă în cadrul acestui proiect se înțelege atât dezvoltarea resurselor umane cât și a mediului înconjurător. Acest proiect oferă posibilitate atât membrilor fundației cât și reprezentanților comunităților rurale cu care colaborăm să cunoască proiecte de succes pe această temă, să dezvolte colaborări internaționale, să învețe de la parteneri și să îmbunătățească munca lor prin aceste cunoștințe, idei noi acumulate pe parcursul implementării proiectului. 

LOGO 12

 

Proiecte

sises-01